Czemu służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii i zasobów w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych. W Polsce audyty energetyczne są coraz bardziej popularne, głównie ze względu na rosnące koszty energii oraz świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Zalety przeprowadzenia audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego może przynieść wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Po pierwsze, pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można osiągnąć oszczędności energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Po drugie, audyt energetyczny może pomóc w optymalizacji procesów technologicznych oraz wykorzystania urządzeń i instalacji, co prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej. Po trzecie, realizacja zaleceń wynikających z audytu może przyczynić się do poprawy komfortu termicznego i jakości powietrza wewnątrz budynków. Po czwarte, inwestycje w efektywność energetyczną mogą być źródłem dodatkowych przychodów, np. dzięki sprzedaży energii wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii. Wreszcie, audyt energetyczny może przyczynić się do podniesienia wartości nieruchomości oraz wizerunku firmy jako odpowiedzialnej środowiskowo.

Proces przeprowadzenia audytu energetycznego

Proces audytu energetycznego składa się z kilku etapów. Na początku eksperci dokonują analizy zużycia energii w badanym obiekcie oraz oceniają stan techniczny instalacji, artykułów elektrycznych i urządzeń energetycznych. Następnie, na podstawie zebranych danych, opracowują model energetyczny budynku lub przedsiębiorstwa, który pozwala na zidentyfikowanie obszarów o największym potencjale oszczędności. Kolejnym etapem jest opracowanie rekomendacji dotyczących działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz oszacowanie kosztów inwestycji i czasu zwrotu. W dalszej kolejności przedstawiane są możliwości pozyskania dofinansowania na realizację proponowanych działań, np. z funduszy unijnych lub krajowych programów wsparcia. Ostatecznie, po wdrożeniu zaleceń, przeprowadzana jest kontrola efektów audytu oraz monitorowanie osiągniętych oszczędności.