Czy każdy budynek musi być wyposażony w instalację odgromową?

Instalacja odgromowa jest elementem chroniącym nasze domy przed pożarami, jak również ochrania całą sieć elektryczną przed działaniem energii elektrycznej pochodzącej z piorunów. Jest elementem stanowiącym realną ochronę przed skutkami wyładowań elektrycznych podczas burzy. Z jej pomocą poziom bezpieczeństwa domu jest znacznie podniesiony. Jej instalacja jest obowiązkowa tylko w niektórych przypadkach.

Kiedy instalacja odgromowa jest obowiązkowym elementem budynku?

Zgodnie z obecnym prawe, każdy dom jednorodzinny musi zostać wyposażony w instalację odgromową, jeżeli wskaźnik zagrożenia piorunowego wskazuje taką potrzebę. Wskaźnik zagrożenia piorunowego jest obliczany na podstawie takich danych jak:

  • Wymiary budynku,
  • Materiały wykorzystane do budowy dachu,
  • Rodzaj konstrukcji,
  • Lokalizacja.

Brane pod uwagę są również warunki atmosferyczne danego miejsca. Podjęcie decyzji jest zależne również od ilości domowników, rocznego czasu burz, sąsiedztwa innych budynków. Obliczenia można wykonać samu lub zlecić je specjaliście. Ogólne założenia stanowią, że piorunochron powinien zostać zainstalowany na każdym budynku, którego wysokość jest większa niż 15 metrów, a powierzchnia wynosi więcej niż 500 metrów kwadratowych. Jego montaż jest obowiązkowy również na budynkach łatwopalnych i szczególnie narażonych na wyładowania – na przykład ze względu na ich umiejscowienie.

Czy warto montować instalacje odgromowe na pozostałych budynkach?

Piorunochron jest jednym z dostępnych rodzajów zewnętrznych instalacji odgromowych. Jego budowa różni się nieco od klasycznej instalacji. Jego montaż nie daje stu procent pewności co do ochrony. Zainstalowanie instalacji odgromowej w pozostałych budynkach nie jest obowiązkowe, aczkolwiek warto rozważyć taką opcję. Założenie instalacji odgromowej znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa nawet w każdej budowli. Koszt całej instalacji wraz z montażem nie jest bardzo wysoki, a pozwala na podniesienie komfortu psychicznego mieszkańców. Instalacje tego typu chronią domy i inne budynki przez długie lata. Dlatego nawet jeżeli nie ma obowiązku jego montażu, to warto dwukrotnie się zastanowić nad tą instalacją.