Jak działa i gdzie się stosuje oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie jest jednym z podstawowych i niezbędnych elementów każdego budynku. Każdy traktuje je jak swego rodzaju oczywistość. Niestety niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy dany budynek zostanie odłączony od energii elektrycznej – może być to spowodowane awarią, lub też pożarem czy inną kryzysową sytuacją. Właśnie w takich chwilach niezbędne staje się oświetlenie awaryjne, które pozwala na bezpieczne i sprawne wydostanie się z budynku.

Gdzie można spotkać się z oświetleniem awaryjnym?

Ten rodzaj oświetlenia powinien znaleźć się w budynkach, w których jego brak mógłby stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w danym miejscu. Oświetlenie awaryjne musi być zamontowane także tam, gdzie brak elektryczności spowodowałby zagrożenie dla środowiska lub prowadziłby do dużych strat materialnych. Bazując na przepisach, można wymienić miejsca, w których takie oświetlenie jest wymagane. Należą do nich sale widowiskowe, teatry, kina, sale konferencyjne i sportowe oraz lokale rozrywkowe przystosowane dla więcej niż 20 osób, sale muzealne prowadzące wystawy oraz garaże o powierzchni większej niż 1000 m2, w których źródłem światła jest tylko oświetlenie sztuczne.

Oświetlenie awaryjne powinno być zamontowane również w strefach ewakuacji pomieszczeń oświetlonych wyłącznie sztucznym światłem, na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i budynkach użyteczności publicznej, a także w wysokich budynkach publicznych i domach wielorodzinnych. Budynki tymczasowe przeznaczone na zgromadzenia, namioty widowiskowe i dyspozytornie również powinny zostać wyposażone w ten rodzaj oświetlenia.

Na jakiej zasadzie działa oświetlenie awaryjne?

Metoda działania tego oświetlenia nie jest bardzo skomplikowana. Oświetlenie awaryjne jest uruchamiane w chwili, kiedy włącza się zasilanie awaryjne. To następuje w momencie, kiedy podstawowe oświetlenie zanika. Za zmianę pracy zasilania odpowiedzialny jest moduł sterujący zasilaniem. Podczas awarii przełącza się on na tryb awaryjny, a zmagazynowana w akumulatorach energia zostaje wykorzystana do zasilania oświetlenia awaryjnego, złożonego z lamp LED lub lamp halogenowych. Uruchomione oświetlenie pozwala na bezpieczne wyjście z budynku.